תנאי שימוש

 

תנאים והגבלות אלה מסדירים את השימוש שלך באתר הממוקם בכתובת https://flightlovers.co.il וכל שירותים קשורים שמסופקים על ידי Flight Lovers.

על ידי גישה ל-https://flightlovers.co.il אתה מסכים לציית לתנאים וההגבלות האלה ולציית לכל החוקים והתקנות החלים. אם אינך מסכים לתנאים וההגבלות האלה, נאסר עליך להשתמש או לגשת לאתר זה או להשתמש בכל שירות אחר שמספק Flight Lovers.

אנו, Flight Lovers שומרים לעצמנו את הזכות לעיין ולתקן כל אחד מתנאי שירות אלה לפי שיקול דעתנו הבלעדי. לאחר שנעשה זאת, נעדכן את הדף הזה. כל שינוי בתנאי שירות אלה ייכנס לתוקף מיד מתאריך הפרסום.

תנאים והגבלות אלה עודכנו לאחרונה ב-6 בינואר 2022.

מגבלות שימוש

על ידי שימוש באתר זה, אתה מתחייב בשם עצמך, או גורמים אחרים שאתה מייצג שלא תעשה מהדברים הנזכרים כאן-

לשנות, להעתיק, לבצע דה-קומפילציה או לבצע הנדסה לאחור של כל חומר ותוכנה הכלולים באתר זה.
להסיר כל זכויות יוצרים או סימנים קנייניים אחרים מכל חומר ותוכנה באתר זה.
להעביר את החומרים לאדם אחר או "לשקף" את החומרים בכל שרת אחר.
משתמש ביודעין או ברשלנות באתר זה או בכל אחד מהשירותים הקשורים אליו באופן שמנצל לרעה או משבש את הרשתות שלנו או כל שירות אחר שמספקת Flight Lovers.

להשתמש באתר זה או בשירותים הקשורים אליו כדי לשדר או לפרסם כל חומר מטריד, מגונה, שיש בו הונאה או שהוא בלתי חוקי.
להשתמש באתר זה בשילוב עם שליחת פרסום או דואר זבל לא מורשה לרבות תגובות ספאם.
לאסוף נתוני משתמש ללא הסכמת המשתמש.
להשתמש באתר זה או בשירותים הקשורים אליו באופן שעלול להפר את הפרטיות, זכויות הקניין הרוחני או זכויות אחרות של צדדים שלישיים.

קניין רוחני

הקניין הרוחני בחומרים הכלולים באתר זה הם בבעלות וברישיון של https://flightlovers.co.il ומוגנים על ידי זכויות היוצרים והסימנים המסחריים שלהם. אנו מעניקים למשתמשים שלנו הרשאה להוריד עותק אחד של החומרים לשימוש חולף אישי ולא מסחרי.

הדבר מהווה מתן רישיון, ולא העברת בעלות. רישיון זה יסתיים אוטומטית אם תפר אחת מההגבלות הללו או את תנאי השירות, ועשוי להסתיים על ידי Flight Lovers בכל עת.

תוכן שנוצר על ידי משתמשים

אתה שומר על זכויות הבעלות על הקניין הרוחני שלך על תוכן שאתה שולח לנו לפרסום באתר האינטרנט שלנו. לעולם לא נטען לבעלות על התוכן שלך, אך אנו דורשים ממך רישיון על מנת להשתמש בו.

כאשר אתה משתמש באתר האינטרנט שלנו או בשירותים הקשורים אליו כדי לפרסם, להעלות, לשתף או להעביר תוכן המכוסה בזכויות קניין רוחני בדרך אחרת, אתה מעניק לנו רישיון עולמי לשימוש לא בלעדי, ללא תמלוגים, שניתן להעברה, ברישיון משנה, להפיץ, לשנות, להפעיל, להעתיק, להציג בפומבי, לתרגם או ליצור בכל דרך אחרת יצירות נגזרות של התוכן שלך באופן שעולה בקנה אחד עם העדפות הפרטיות שלך ומדיניות הפרטיות שלנו.

ניתן לסיים את הרישיון שאתה מעניק לנו בכל עת על ידי מחיקת התוכן או החשבון שלך. עם זאת, במידה שאנו (או השותפים שלנו) השתמשנו בתוכן שלך בקשר לתוכן מסחרי או ממומן, הרישיון יימשך עד שהפרסומת או הפוסט הרלוונטיים יופסקו על ידינו.

אתה נותן לנו הרשאה להשתמש בשם המשתמש שלך ובמידע מזהה אחר המשויך לחשבון שלך באופן שעולה בקנה אחד עם העדפות הפרטיות שלך ומדיניות הפרטיות שלנו.

אחריות

האתר שלנו והחומרים באתר שלנו מסופקים על בסיס 'כמות שהם'. במידה שהחוק מתיר זאת, Flight Lovers אינה נותנת אחריות, מפורשת או משתמעת, ובכך מתנערת ומבטלת את כל האחריות האחרות לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה של קניין רוחני, או הפרה אחרת של זכויות.

קנייה או רכישה מצד שלישי (לרבות קישורי השותפים שנמצאים באתר Flight Lovers) – בשום מקרה, Flight Lovers או הספקים שלה לא יהיו אחראים לכל הפסד תוצאתי שייגרם לך או לכל צד שלישי הנובע מהשימוש בהם. או חוסר היכולת להשתמש באתר זה או בחומרים באתר זה, גם אם נציג מטעם Flight Lovers מורשה קיבל הודעה בעל פה או בכתב, על האפשרות לנזק כאמור. לקבלת הסבר בנושא ביטולי טיסות מצד Skyscanner לחצו פה

בהקשר של הסכם זה, "הפסד תוצאתי" כולל כל הפסד תוצאתי, הפסד עקיף, אובדן רווח אמיתי או צפוי, אובדן תועלת, אובדן הכנסות, אובדן עסק, אובדן מוניטין, אובדן הזדמנות, אובדן חסכונות, אובדן מוניטין, אובדן שימוש ו/או אובדן או השחתה של נתונים, בין אם על פי חוק, חוזה, הון עצמי, עוולה (לרבות רשלנות), שיפוי או אחר.

מכיוון שחלק מתחומי השיפוט אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת, או הגבלות של אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שהגבלות אלו לא יחולו עליך.

דיוק של חומרים ומכירים

החומרים המופיעים באתר שלנו לרבות מכירי טיסות, מלונות, הוסטלים, השכרת רכב וכרטיסי אטרקציות לרוב מוצגים באותו אופן המצוי באתר המקורי שממנו האתר שלנו (Flightlovers.co.il) לוקח ומושפע. קורה שלפעמים יש סנכרון לא מדוייק מבחינת מכירי כרטיסי הטיסות או הזמנת מלונות (או הוסטלים וילות וכיוצא בזה) וכרטיסי האטרקציות. לרוב באתר שלנו (99% מהזמן) יופיע המכיר המדוייק של מה שתבחרו לרכוש בין אם זה כרטיסי אטרקציות ובין אם זה כרטיסי טיסות או נופש במלון וכיוצא בזה. מתי שתעברו לאתר המקורי ששם תרכשו את מה שתבחרו בטוח שיופיע לכם ב100% המכיר המדוייק אז אין לכם מה לדאוג.

סנכרון המחירים ב99% – מפני שבאתרים המקוריים של אותן חברות שאנו עובדים איתם לרבות אתרי מנועי החיפוש של הטיסות (לרוב מנועי החיפוש Skyscanner ו-WayAway) משתנים המכירים – מכיוון שטיסות לואו קוסט מצוי שהמכירים יכולים להשתנות מפעם לפעם (מצוי שיכול להיות לעיתים רחוקות דבר הנקרא טיסה במחיר טעות או טעות מחיר, או בשפה המקצועית Error Fare (המחירי טעות יכולים להיות בכל אתר שממנו אתם תעברו מהאתר שלנו ותזמינו באתר המקורי. מה שבטוח שמתי שתזמינו המכיר יהיה מדוייק על צג המסך שלכם אז אין לכם מה לדאוג בקשר לטעויות מכירים).

עוד בדיוק של חומרים

יש עוד סוגי חומרים שמופיעים באתר שלנו שהם אינם מקיפים והם למטרות מידע כללי בלבד. Flight Lovers אינה מתחייבת או מציגה כל מצג לגבי הדיוק, התוצאות הסבירות או המהימנות של השימוש בחומרים באתר זה, או הקשורים בדרך אחרת לחומרים כאלה או בכל משאב המקושר לאתר זה.

קישורים

Flight Lovers לא בדקה את כל האתרים המקושרים לאתר שלה ואינה אחראית לתוכן של כל אתר מקושר כזה (לרבות פרסומות המופיעים מטעם גוגל. הכללת כל קישור אינה מרמזת על תמיכה, אישור או שליטה על ידי Flight Lovers באתר. השימוש בכל אתר מקושר כזה הוא על אחריותך בלבד ואנו ממליצים לך בחום לערוך חקירות משלך ביחס להתאמתם של אתרים אלו.

זכות לסיים

אנו עשויים להשעות או לסיים את זכותך להשתמש באתר שלנו ולסיים את תנאי השירות הללו מיד עם הודעה בכתב אליך על כל הפרה של תנאי שירות אלה.

ניתוק

כל תנאי של תנאים והגבלות אלה שהוא בטל לחלוטין או חלקי או בלתי ניתן לאכיפה מנותק במידה שהוא בטל או בלתי ניתן לאכיפה. התוקף של שאר תנאי שירות אלה אינו מושפע.

חוק מסדיר

תנאי שירות אלה כפופים לחוקי ישראל ומתפרשים בהתאם. אתה נכנע באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט באותה מדינה או מיקום.

 

 

דילוג לתוכן